กองทัพเรือภาครัฐเอกชนผนึกกำลังร่วมซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือINEX’18

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 พ.ย. พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่1 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายวิชิต นิตยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บ.ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือ : INEX’18 (IRPC-Naval Exercise 2018) โดยกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พ.ค.2561 ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทีพเรือภาคที่1 เปิดเผยว่า สำหรับการจัดฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทดสอบ การประสานงานระหว่างกองทัพเรือ หน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติตามแผนงานหน้าที่ และภารกิจ กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติในพื้นที่ซึ่งจะทำให้สามารถประสานการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์

อีกทั้งยังเป็นการทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี จากหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดระยองที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมด้วย เช่นสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โรงพยาบาลระยอง สำนักงานป้องกันภัยจังหวัดระยอง ฯลฯ

ในส่วนของการฝึกจะมีการอบรมให้ความรู้ หลักสูตรการป้องกันภัยท่าเรือและเรือตาม ISPS Code ,แผนกฉุกเฉิน Oil Spill ,อบรมหลักสูตรการก่อวินาศกรรม การก่อการร้ายสากลการเจรจาต่อรอง การดับเพลิงทางเรือ การลักลอบขนยาเสพติด

สำหรับวันที่ 17 -18 พ.ค.61 เป็นการทดสอบความพร้อมของผู้รับการฝึกและอุปกรณ์สื่อสารการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์สมมติ การฝึกร่วมจำลองเหตุการณ์ตามสถานการณ์สมมติ การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์สมมติ (ทดสอบ FTX)

และสรุปการฝึกซ้อมแผนฯ เพื่อความพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ที่จะต้องเผชิญในแบบฉุกเฉิน โดยได้รับการประสานความร่วมมือจากภาคเอกชน บริษัทไออาร์พีซีจำกัด(มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างดีในการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องรักษาความปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชาติ ที่บริษัทฯได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาตลอด