โกลว์ ส่งมอบโครงการฯ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

กลุ่มบริษัทโกลว์ ส่งมอบโครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทโกลว์ นำโดยคุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คุณอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อ และพนักงาน ร่วมกันส่งมอบโครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อใช้ในกิจกรรมของกองทัพเรือและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ณ เกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยโครงการพลังงานแสงอาทิตย์นี้ มีกำลังการผลิตรวมสูงสุด (กระแสตรง) 4,105 วัตต์ และสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านแบตเตอรี่ได้ถึง 10,000 วัตต์ชั่วโมงต่อวัน ทำให้เกาะขามมีไฟฟ้าใช้ได้ตลอด 24 ชม. อีกทั้งยังมีจุดบริการชาร์ตโทรศัพท์มือถือบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบนเกาะขามอีกด้วยนอกจากนี้ โกลว์ยังได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “Run by the Sea” ระยะทาง 2 กิโลเมตร และ 6 กิโลเมตร และเยี่ยมชมยุทธโธปกรณ์ของกองการบินทหารเรือ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ยังส่งเสริมบรรยากาศการทำงานและความสามัคคีในหมู่พนักงานโกลว์อีกด้วย