รมว.พลังงานเยี่ยมชมศูนย์ฯความเป็นเลิศของ เอสซีจี เคมิคอลส์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการของ เอสซีจี เคมิคอลส์

ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ (Operation Excellence Training Center หรือ OETC) ของเอสซีจี เคมิคอลส์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง โดยมีนายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด และบริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและนำชมศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ (OETC) และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ แห่งนี้

เอสซีจี เคมิคอลส์ ก่อตั้งศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ หรือ OETC ขึ้นในปี 2554 และดำเนินการภายใต้แนวคิด “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติจริง’’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภายในเอสซีจี เคมิคอลส์ และองค์กรภายนอก