“ฝึกสื่อให้เป็นปลา” ทช.ฝึกดำน้ำ(scuba)อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล

ฝึกสื่อให้เป็นปลา-7

ฝึกสื่อให้เป็นปลา

การดำน้ำนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยว ภาครัฐในการดูแลปกป้อง รักษาธรรมชาติทางทะเลให้มีความสวยงามยั่งยืนคู่ทะเลไทย

ด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลกับทรัพยากรทางทะเลของทะเลของไทย การดูแลจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะบุคลากรในด้านการดำน้ำที่ยังถือว่ามีน้อยอยู่ การฝึกอบรมอาสาสมัครการดำน้ำ ที่ผ่านมาจึงมีการจัดโครงการเปิดรับอาสาสมัครภาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่องหลายต่อหลายรุ่น

ฝึกสื่อให้เป็นปลา-1

ด้วยความสำคัญดังกล่าว ทาง กรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล ขึ้น โดยการฝึกอบรมรุ่นนี้ เน้นไปยังบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน เป็นหลัก โดยจุดอบรมขึ้นที่ ทะเลระยอง บริเวณ เกาะมันใน เกาะมันนอก ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง โดยฝึกทฤษฎีกันที่ รินธารา ริเวอร์ไซด์ ริมแม่น้ำประแสร์ ระหว่างวันที่ 9-12 มี.ค.61 โดยมีสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆเข้าร่วมโครงการฝึกทั้งหมด 30 คน ครูฝึกมืออาชีพเดินทางมาฝึกอบรม

นายโสภณ ทองดี รองอธิปดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่าน โดยมีนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ฝึกสื่อให้เป็นปลา-2ฝึกสื่อให้เป็นปลา-3

นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 ได้เปิดเผยว่า การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีสื่อมวลชนเข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งหมด 30 คน โดยมีครูฝึกดำน้ำมากประสบการณ์ 10 คน พร้อมด้วยผู้ช่วยอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อคอยดูแลฝึกอบรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการฝึกครั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมความรู้ในด้านการดำน้ำให้กับสื่อมวลชน เพื่อนำไปใช้ต่อยอดกับงานข่าว และ ยังเป็นการเพิ่มนักดำน้ำขึ้น เพื่อประโยชน์กับการร่วมกันดูแลธรรมชาติทางทะเลร่วมกันในอนาคต จึงนับเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ฝึกและส่วนรวมอีกด้วย

“สำหรับโครงการฝึกครั้งนี้ ทางกรมได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมอบรม”

ฝึกสื่อให้เป็นปลา-4ฝึกสื่อให้เป็นปลา-5

นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กล่าวว่า สำหรับโครงการฝึกครั้งนี้ ทางกรมได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต ทั้งด้านงานสื่อและการเป็นอาสาสมัครในการช่วยกันดูแลธรรมชาติร่วมกัน จึงนับว่าเป็นโครงการที่ดี ที่จะได้บุคลากรนักดำน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้ร่วมมือกันดูแลป้องกันธรรมชาติทางทะเลของไทยที่นับวันยิ่งเสื่อมโทรมลง จึงขอให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้นำความรู้ในการดำน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการนำไปใช้ในงานสื่อสารมวลชน

ฝึกสื่อให้เป็นปลา-6ฝึกสื่อให้เป็นปลา-8

ด้านสื่อมวลชนที่เข้าร่วมฝึกอบรม มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ เพราะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ ซึ่งต่างก็ขอขอบคุณที่จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ได้รับความรู้ ที่สามารถนำไปใช้งานด้านข่าวสาร และ ยังสามารถนำไปใช้ในงานอาสาสมัครต่างๆในอนาคตสืบไป