นาย ชยพล ปัญญาวิศิษฏ์กุล ผู้บริหาร พลังสื่อonline
สำนักข่าว พลังสื่อ
โทร 063-3961959
อีเมล pong9199@hotmail.com